cat esp

Gestió obtenció de finançament

Gestió integral de recerca de finançament: obtenim el màxim finançament al mínim cost.

Gestió integral d’obtenció de finançament. Obtenim el màxim finançament al mínim cost.  Tenim accés a directius de la banca. Treballem totes les fases que comporta l'accés a finançament. El coneixement, especialització i contactes amb la banca, ens permet afirmar que el 85% de les operacions presentades son aprovades.


Els nostres honoraris son a èxit (nomes es minuta si el finançament es firma) i queden neutralitzats per les millors condicions econòmiques obtingudes. 
Som assessors independents i no tenim compromisos ni vinculacions amb les entitats financeres.

El 72% de les operacions de crèdit bancari presentades es deneguen per defectes i errors en l’informe financer preparat per la pròpia empresa. Algunes empreses no accedeixen a finançament per l’aplicació de criteris comptables inadequats que empitjoren la imatge dels seus balanços. 

Gestió altament especialitzada:

Externalització i professionalització de totes les fases que comporta l'accés a finançament a través d'entitats financeres. Obtenim el màxim finançament al mínim cost. Treballem amb totes les Entitats financeres del país.

Fases:

 1. Anàlisi prèvia: avaluem la situació financera de la teva empresa.
 2. Revisió dels estats financers i tributació: optimització imatge de balanç.
 3. Elaboració d’un Informe financer.
 4. Presentació i interlocució amb la banca.
 5. Negociació condicions econòmiques.
 6. Signatura notarial dels crèdits.

Característiques:

 • Som assessors independents en l’àmbit financer i del crèdit bancari.
 • Treballem amb totes les entitats financeres.
 • No tenim cap compromís ni vinculació amb cap entitat financera
 • Estem especialitzats en petites i mitjanes empreses
 • Accés a totes les principals entitats financeres: bancs, companyies de factoring, leasing, rènting, inversors privats.
 • Préstecs, pòlisses de crèdit, descompte comercial, factoring, leasings, rèntings, préstecs d'organismes oficials, etc.
 • Coneixement de les últimes novetats en productes financers i capacitat per dissenyar-ne a mida.
 • Coneixement dels criteris de concessió de risc que apliquen les entitats financeres.
 • Alt percentatge d’èxit en les operacions tramitades.
 • Obtenció de les condicions més avantatjoses per a l'empresa
 • Els nostres honoraris son a èxit (nomes es minuta si el finançament es firma) i queden neutralitzats per les millors condicions econòmiques.

Externalització de totes les fases del procés:

 • Revisió i optimització dels estats financers (compte de resultats i balanç) de l’empresa 
 • Recopilació de la documentació de l’empresa
 • Preanàlisi de la seva situació econòmica-financera
 • Càlcul de l’import de finançament necessari
 • Elecció del producte financer més adequat
 • Determinació de l’entitat financera idònia
 • Elaboració del pla d’empresa viabilitat (business plan)
 • Tramitació, seguiment, acompanyament i negociació amb les entitats financeres
 • Revisió i optimització del contractes de finançament
 • Tancament del finançament a la signatura notarial.

Organigrama empresa: moltes empreses ja disposen d’un Director financer i/o Cap d’administració, però no estan especialitzats en la gestió d’obtenció finançament, no tenen una metodologia, no disposen d’accés a canals directius (directors zona, etc.), i el dia dia no els permet dedicar-se a una recerca eficient de finançament. 

Valor afegit externalització:

 • Expert de la gestió d’obtenció de finançament.
 • Expert en la realització de plans de viabilitat i informació suport a entregar a la banca (que s’ha de facilitar i que no hem d’entregar).
 • Interlocució directe amb gestors d’empresa.
 • Confiança del banc vers el Consultor, que facilita un resultat més àgil i eficient.
 • Contactes bancaris d’alt nivell.
 • Canalització a traves de circuits àgils, operatius, a traves de personal directiu. Tracte directament amb el departament de Riscos.
 • Presentació de les operacions simultània a tota la banca (Santander, BBVA, Sabadell, CaixaBank, Popular i Bankinter) i a Entitats públiques (Avalis SGR, ICF, Enisa, etc.).

Objectius: 

Aprovació operació per més d’una Entitat financera. 
Negociació per contractar amb les millors condicions bancàries (econòmiques, garanties, vinculació, etc.).  

Aquest valor afegit ens permet:

 • Aprovació d’un percentatge molt alt de les operacions presentades (entorn al 85% d’èxit).
 • Negociar i tancar el contracte en les millors condicions econòmiques de mercat.

Contacte

 • Àngel Guimerà, 2
 • 08201 - Sabadell
 • (Barcelona)
 • Tel.93 727 06 44
Valls Consultors

Consultoria Financera, Control de gestió i Estratègia de negoci. Som especialistes en Direcció financera, Auditoria interna, Obtenció finançament i Formació empresarial. Comptem amb una experiència de més de 25 anys com a Directius i Consultors d’empresa a Sabadell. 

 


[...]
Carregant...
Informació legal
x

Empresa: Toni Valls Mas

Adreça: Àngel Guimerà 2, Planta 1, 08201 Sabadell

Telèfon: 93 727 06 44

e-mail: tvalls@vallsconsultors.es

¡CSS Válido!